gundem » Səhifə 4 » Pressdent.az
Xəbər lentİ
Məqalələri düz..: tarix üzrə | populyarlıq | baxımlılıq | şərhə görə | əlifba s

İSLAM DİNİ MÜSƏLMAN ÜMMƏTİNİN DÖYÜNƏN ÜRƏYİDİR

Məscid dini-mənəvi dəyərlərin qorunmasını təmin edən müqəddəs məkandır. Müsəlman ümmətinin döyünən... 18-11-2017, 11:27

JURNALİSTİKAMIZ XƏSTƏDİR

Bu yazını hazırlayarkən xəyalən keçmiş Sovetlər dövrünə səfərə çıxdım. O vaxtlar qəzetlərin sayı... 18-11-2017, 10:54

HEYDƏR ƏLİYEV yol infrastrukturunun inkişafına qayğı ilə yanaşırdı

Tarixin yaratdığı elə şəxsiyyətlər olur ki, onlar həyat və fəaliyyətləri ilə dövlətin inkişaf... 17-11-2017, 12:33

Səhiyyə dinamik inkişaf yolunda

Sivil, dünyəvi, demokratik dövlət quruculuğu yolunda inamla irəliləyən, beynəlxalq aləmdə böyük... 17-11-2017, 11:21

Hey­dər Əli­ye­vin hə­yat və fəa­liy­yə­ti nə­sil­lə­rə ör­nək­dir

U­lu ön­dər Hey­dər Əli­ye­vin hə­yat və fəa­liy­yə­ti, zən­gin ir­si nə­sil­lə­rə ör­nək olan bir... 15-11-2017, 16:11

Mil­li var­lığ­ı­mı­zı hər şey­dən üstün tu­tan ta­ri­xi şəx­siyy­ət

Azər­bayc­an ta­ri­xi­nin son ya­rım əsrlik dövrü dünya miqy­as­lı döv­lət xa­di­mi, Ümum­mil­li... 15-11-2017, 14:47

Azər­bay­can qa­dı­nı bə­şə­riy­yə­tin hu­ma­nizm sim­vo­lu­dur

Meh­ri­ban xa­nım Əli­ye­va­nın tim­sa­lın­da dün­ya­ya müs­tə­qil Azər­bay­ca­nın hu­ma­nist... 15-11-2017, 12:56

Dövlət Yol Polisi İdarəsinin nümunəvi xidməti vətəndaş məmnunluğu ilə qarşılanır

Respublika Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin fəaliyyəti hər zaman cəmiyyətin diqqət mərkəzində olub... 11-11-2017, 16:04